V. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O POHÁR MIKROREGIONU SLUŠOVICKO

2018pr

O nás

  „Lepší je těžká práce než nečinnost.“

Konfucius

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic byl založen za účelem podpory a rozvoje kultury, sportu, tělovýchovy, dětí a mládeže, sociální oblasti a různých zájmových spolků ve Slušovicích. Zakladatelem nadačního fondu je Antonín Novák: „ Naším cílem je, aby tento fond pomáhal a finančně podporoval všechny spolky našeho města. Chtěli bychom tak posílit jejich rozšíření, aktivitu a fungování. Doufám, že tato snaha bude úspěšná a pozvedneme kulturní a sportovní dění ve Slušovicích.“  

Nadační fond řídí správní rada, která je zároveň statutárním orgánem. Správní ráda má 3 členy:

Činnost nadačního fondu se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a Statutem nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic. Dodatky ke statutu:

Zástupci Nadačího fondu pro rozvoj a podporu Slušovic