S námi nuda nebude

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic byl založen za účelem podpory a rozvoje kultury, sportu, tělovýchovy, dětí a mládeže, sociální oblasti a různých zájmových spolků ve Slušovicích.

facebook-nadacni-fond-slusovice

Události

nazev-udalosti

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY PRO VÁS

každý den

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic ve spolupráci se Slušovjánkem a dalších dobrovolníků vám nabízí dezinfekční prostředky pro zabezpečení našeho zdraví. Pro oblast ul. Školní: Marcela Miklášová, Slunečná 310, tel.: 608 652 774 a pro oblast Rovnice a další části Slušovic: Antonín Novák, Rovná 654, tel.: 777 214 027 (možný rozvoz).

Příspěvky

prispevky

Proč nás podpořit?

prispevky

Chcete příspěvek?

Proč nás podpořit?

I drobným darem pomůžete. Vaše finance či jiné dary budou použity pouze pro uvedený účel nadačního fondu. Osoby, které se v nadačním fondu angažují, za tuto činnost nepobírají žádné odměny. Budeme se snažit o rychlé vyřízení při  uzavírání darovací smlouvy (přijedeme za vámi, vše předem připravíme atd.). Návrh darovací smlouvy ke stažení zde. Můžete nás podpořit formou daru nebo využít sponzoringu – sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí reklamní či propagační služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě. Výši daru si můžete „odečíst z daní“ .

proc-nas-podporit proc-nas-podporit

Proč žádat o příspěvek?

Poskytování nadačních příspěvků se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a Statutem nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě podání písemné žádosti. Vzor pro podání žádosti naleznete zde. Žádostí o nadační příspěvky budou posuzovány jak z hlediska jejich potřebnosti a naléhavosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Dále může být zohledněna již poskytnutá podpora nadačního fondu v daném roce. O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění.

proc-nas-podporit proc-nas-podporit

O nás

o-nas o-nas
Antonin Novak

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic byl založen za účelem podpory a rozvoje kultury, sportu, tělovýchovy, dětí a mládeže, sociální oblasti a různých zájmových spolků ve Slušovicích. Zakladatelem nadačního fondu je Antonín Novák.

Naším cílem je, aby tento fond pomáhal a finančně podporoval všechny spolky našeho města. Chtěli bychom tak posílit jejich rozšíření, aktivitu a fungování. Doufám, že tato snaha bude úspěšná a pozvedneme kulturní a sportovní dění ve Slušovicích.

ANTONÍN NOVÁK

Zakladatel

Antonin Novak

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic byl založen za účelem podpory a rozvoje kultury, sportu, tělovýchovy, dětí a mládeže, sociální oblasti a různých zájmových spolků ve Slušovicích. Zakladatelem nadačního fondu je Antonín Novák.

MIROSLAV HORÁK

Člen správní rady

Antonin Novak

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic byl založen za účelem podpory a rozvoje kultury, sportu, tělovýchovy, dětí a mládeže, sociální oblasti a různých zájmových spolků ve Slušovicích. Zakladatelem nadačního fondu je Antonín Novák.

Mgr. RŮŽENA KRUPIČKOVÁ

Místopředsedkyně správní rady

Antonin Novak

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic byl založen za účelem podpory a rozvoje kultury, sportu, tělovýchovy, dětí a mládeže, sociální oblasti a různých zájmových spolků ve Slušovicích. Zakladatelem nadačního fondu je Antonín Novák.

KAREL JARCOVJÁK

Člen nadačního fondu

Antonin Novak

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic byl založen za účelem podpory a rozvoje kultury, sportu, tělovýchovy, dětí a mládeže, sociální oblasti a různých zájmových spolků ve Slušovicích. Zakladatelem nadačního fondu je Antonín Novák.

BcA. PAVLÍNA LUKEŠOVÁ

Členka nadačního fondu

Podpora